ستاره مقاری

ستاره مقاری

برنامه نویس اندروید – طراح واسط و تجربه کاربری

اپلیکیشن تاکسی چی

توضیحات

تاکسی چی به کاربران کمک می کند تا با مقایسه قیمت بین سرویس های مختلف، ارزانترین تاکسی و یا پیک آنلاین را برای مقصد خود پیدا کنند. همچنین می توانند بدون باز کردن اپلیکیشن تاکسی ها، به طور مستقیم از درون برنامه تاکسی چی درخواست سفر دهند. به عبارتی تاکسی چی سرویس های موجود تمامی تاکسی های آنلای را برای شما یک جا ارائه میدهد.

همکاری با

تاکسی چی

تکنولوژی های استفاده شده